Over ons

Visie
en
purpose

Doel gedreven organisaties waar iedereen er toe doet.

Onze wereld is steeds in beweging en lijkt ook steeds sneller te veranderen. Vertrouwde organisatievormen zijn niet meer zo effectief als voorheen en er worden andere eisen gesteld aan leiderschap. En mensen willen zich liever verbinden aan organisaties die ook een bijdrage leveren aan hun individuele wensen rondom zingeving en autonomie.

Wij helpen organisaties bij een overgang naar meer doel-gedreven manier van organiseren, met respect voor autonome rollen en een bijbehorende cultuur op basis van vertrouwen.

Op basis van eigen ervaringen als leidingevenden en begeleiders van deze transities heeft Red Turtle een aantal nieuwe praktijken en hulpmiddelen op het gebied van purpose, structuur en cultuur bij elkaar gebracht die organisaties kunnen helpen bij een dergelijke overgang.

 

 

Bedoeling

Is er een aansprekend en inspirerend organisatiedoel met voldoende helderheid om alle betrokkenen steeds zelfstandig de beste afwegingen te laten maken in hun werk?

Structuur

Is er een organisatiestructuur die inzicht verschaft in welk werk van wie verwacht mag worden en die je snel en makkelijk kan aanpassen aan hetgeen op dat moment actueel is?

Cultuur

Is er een cultuur waarin bewustzijn, moed en vertrouwen leidend zijn zodat iedereen tot zijn recht komt, zichzelf kan zijn en met energie en plezier een bijdrage levert?
 
 

Wie
zijn
wij

Iedereen binnen Red Turtle heeft zelf ruime ervaring als (eind)verantwoordelijke voor deze transformaties binnen kleine en grote organisaties. Dit draagt bij aan succesvolle implementaties waarbij de voortgang en de risico’s overzichtelijk blijven.

 

 

Diederik de Groot

Richt zich als ondernemer op het bouwen van doelstelling gedreven ondernemingen op gebieden die een directe impact hebben op onze kwaliteit van leven. Hierbij is het streven om de cultuur en structuur steeds zo vorm te geven dat niet alleen de doelstelling optimaal ondersteund wordt maar ook de belangen van alle stakeholders rond de onderneming hierin worden meegenomen.
Meer Minder info

Simone Zeddeman

Heeft als transitiemanager in de zorg veel ervaring opgedaan met de verschillende methodieken om innovaties en organisatieveranderingen succesvol in de dagelijkse praktijk door te voeren. Zij zet haar kennis en ervaring in om de organisatie als geheel wendbaarder te maken en een werkomgeving te creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn en werk doet wat daarbij past.
Meer Minder info

Aart den Hartog

Is de afgelopen twintig jaar financieel directeur en bestuurder geweest van verschillende organisaties. Hij heeft samen met Diederik het label NL Healthcare opgericht en opgebouwd. Heeft veel ervaring in fusie- en overnametrajecten waarbij het voor hem steeds duidelijker werd dat cultuuraspecten doorslaggevend waren voor het succes hiervan. Hij was als coach nauw betrokken bij de invoering van zelforganisatie binnen de verschillende ondernemingen van NL Healthcare en andere organisaties.
Meer Minder info
 
 

Hoe kunnen we helpen?

Ondersteuning:
Wij ondersteunen verschillende organisaties bij zeer uiteenlopende vraagstukken. We onderzoeken samen wat de behoefte van de organisatie is en welke eerste stap daarbij het meest helpend zou kunnen zijn, dat hoeft niet meteen een grote verandering te zijn. Wij hebben per onderdeel verschillende producten en diensten ontwikkeld die hiervoor ingezet kunnen worden.

Ondersteuning bij:

• De bedoeling van uw organisatie identificeren
• De formulering opstellen, aanscherpen en doorvertalen
• Subdoelen op elk niveau bepalen
• De bedoeling borgen in uw organisatie

Ondersteuning bij:

• Invoeren van een purpose gedreven juridische structuur
• Overgang naar een agile structuur
• Verhelderen van rollen en verantwoordelijkheden
• Effectief en efficiënt overleggen
• Integratieve besluitvorming

Ondersteuning bij:

• Coachend leidinggeven
• Verbindend communiceren
• Een veilige omgeving creëren
• Feedback geven en ontvangen
• Leren loslaten

 
 

Voorbeelden
uit de
praktijk

Red Turtle ondersteunt organisaties bij het aanscherpen van de organisatiedoelstelling, het realiseren van de bijbehorende cultuur en invoering van een wendbare structuur. Onderstaand een aantal voorbeelden.

Arts en Zorg

Opdrachtgever

Arts en Zorg

Vraag

Hoe kunnen we zelforganiserende principes toepassen binnen onze organisatie?

Omschrijving

Arts en Zorg is een van de grootste eerstelijns organisaties met vestigingen door heel Nederland. Ondanks de omvang van de organisatie wilde zij voldoende wendbaar blijven, de locaties voldoende autonoom laten werken en het werkplezier hoog houden. Om dat te bereiken zijn een aantal zelforganiserende principes ingevoerd. Er is inmiddels een niet-hierarchische transparante organisatiestructuur ingevoerd en een heldere purpose tot leven gebracht.

1/3

Mentaal Beter

Opdrachtgever

Mentaal Beter

Vraag

Hoe kunnen we de autonomie van onze beroepsbeoefenaren verhogen en als organisatie meer wendbaar worden?

Omschrijving

Sinds 2018 begeleiden wij Mentaal Beter bij de transitie naar autonome teams met behulp van de principes van Holacracy. Op alle bestaande en nieuwe vestigingen worden medewerkers in kleine groepjes begeleidt en getraind in deze manier van werken. Leidinggevenden worden begeleidt naar coachend leiderschap en de purpose van de organisatie is vertaald naar heldere en transparante verwachtingen die de teams ondersteunen bij het maken van hun eigen keuzes.

2/3

Mediquest

Opdrachtgever

Mediquest

Vraag

Welke organisatievorm past bij ons?

Omschrijving

Mediquest groeide van een kleine innovatieve organisatie naar een bedrijf met ongeveer 50 medewerkers. Er ontstond behoefte aan structuur maar liefst met zo weinig mogelijk bureaucratie en met behoud van de innovatieve kracht van de teams. Samen met de teams is een structuur ingevoerd die het best paste op de huidige manier van werken. Hierbij zijn zelforganiserende elementen gecombineerd met de reeds bestaande Scrum teams. Hierdoor ontstond meer alignement en transparantie tussen alle teams.

3/3